Blowerdoor

Pris fra 4.495 DKK,-

Energi besparelse og forbedring af indeklimaet

En blowerdoor test kan variere meget i pris alt efter boligens størrelse og hvilken test der skal udføres. selvom prisen kan virke dyr er det med henblik på at spare penge i længden på energi og det giver også et bedre indeklima i boligen. Der er mange fordele ved at udført en blowerdoor test. 

Hvad er en blowerdoor test?

En blowerdoor test er en test der bruges til at tjekke luftætheden i en bolig. Testen er til for at simulere forskellige vindhastigheder. Og tjekker igennem det en række af parameter såsom luftstrømningens mængden og hastigheden. Dette er for at tjekke at der ikke er “huller” i isoleringen. Og at der bliver spildt energi på en utæt isolering. 

På denne måde kan man identificere eventuelle lækager i isoleringen. Og sikre tætheden, hvilket er der hvor pengene kan spares i fremtiden. 

Hvornår er en blowerdoor test nødvendig? 

En blowerdoor test er nødvendig, når man ønsker at teste lufttæthed og ventilationssystemer i bygningens klimaskærm. Testen måler, hvor meget luft der strømmer gennem huset og hvor god isolering der er. Dette gør det muligt at identificere problemområder ved hjælp af trykprøvning under både over- og undertryk. Som kan forbedres for at øge energieffektiviteten i huset. Blowerdoor testen kan også hjælpe med at kontrollere, om ventilationen i huset er tilstrækkelig til at sikre den korrekte luftfugtighed. Og spare på ekstra energiomkostninger.

Ved at kontrollere for utætheder med termografering og tæthedsprøvning kan man dokumentere tætheden af vinduer og døre, for eksempel.

Samtidig kan det være en fordel at kontrollere, om boligens installationer opfylder de gældende krav.

Hvilke fordele har en blowerdoor test?

En blowerdoor test har flere fordele for boligejere i Danmark, der ønsker at forbedre energieffektiviteten i deres hjem.

  1. Opdagelse af lækager. En blowerdoor-test hjælper med at afsløre lækager i boligen, såsom sprækker, utætte døre og vinduer eller dårlig isolering. Ved at identificere disse lækager kan boligejere udbedre dem og forbedre boligens isoleringsevne.
  2. Energibesparelse. Ved at tætne de lækager, der er blevet opdaget under blowerdoor-testen, kan boligejere reducere varmetab og dermed energiforbruget. Dette kan føre til betydelige energibesparelser og lavere varmeregninger.
  3. Forbedring af indendørs klimaet. Utætte boliger kan have problemer med træk, kulde og fugt. Ved at identificere og udbedre lækagerne kan blowerdoor-testen forbedre boligens indendørs klima. Ved at forhindre træk og forbedre temperatur og luftfugtighed.
  4. Øget komfort. En blowerdoor-test har flere fordele for boligejere, der ønsker at forbedre energieffektiviteten i deres hjem.

En blowerdoor test udføres ved at installere en blæserdør i en ekstern døråbning i huset. Blæserdøren består af en kraftig ventilator, der skaber et undertryk inde i huset. Dette undertryk tillader måling af luftindtrængning fra eventuelle utætheder i bygningen.

Under testen er det vigtigt at lukke alle vinduer og døre i huset og sikre. At alle ventilationskanaler og skorstene er tæt forseglet. Blæserdøren skaber derefter et undertryk, og en måling af luftstrømmen registreres. Testen gentages ved forskellige trykniveauer for at opnå en præcis måling af husets lufttæthed.

Efter testen vil boligejeren modtage en rapport, der viser resultaterne af testen og identificerer eventuelle utætheder, der er blevet fundet. Rapporten kan også indeholde anbefalinger til. Hvordan boligejeren kan reparere disse utætheder og forbedre boligens energieffektivitet.

ENERGIBESPARELSE OG FORBEDRING AF INDEKLIMAET

Prisen for en blowerdoor-test kan variere baseret på boligens størrelse og den specifikke test, der skal udføres. Selvom omkostningerne ved en blowerdoor-test kan være en indledende investering. Kan de potentielle energibesparelser og forbedringer af indeklimaet i boligen opveje disse omkostninger på lang sigt.

Hvor meget koster en blowerdoor test?

Prisen for en blowerdoor-test kan variere afhængigt af boligens størrelse og den specifikke type test, der skal udføres. 

Selvom omkostningerne ved en blowerdoor-test kan være en initial investering. Kan de mulige energibesparelser og forbedringer af indeklimaet i boligen opveje disse omkostninger på lang sigt.

En blowerdoor test tager normalt mellem 1-3 timer at udføre i Danmark. Varigheden afhænger primært af husets størrelse, da større huse tager længere tid at teste. Det er også vigtigt at huske, at der kan gå tid med forberedelse af rummet samt at nulstille huset efter testen.

Hvor hurtigt kan man udføre en blowerdoor test? 

En Blowerdoor-test kan udføres hurtigt, så længe alle forberedelserne er færdige, og udstyret er klar.

Testen tager normalt ikke mere end et par timer at udføre, selvom det kan tage længere tid, hvis huset er stort.

 

Når testen er afsluttet, skal du sørge for at gøre lokalet klar og genoprette huset til dets normale tilstand.

Hvilke resultater giver en blowerdoor test?

En blowerdoor test er en test, der bruges til at måle tætheden af luft og vand i en bygning. Testen giver et omfattende resultat der viser. Hvor meget luft der kommer ind i huset og hvor meget der går ud af det. Resultatet af blowerdoor-testen kan hjælpe bygherrer og håndværkere. Med at identificere luftlækager og forbedre husets energieffektivitet. Derudover kan testresultaterne også bruges til at overvåge og evaluere effektiviteten af energibesparende enheder.

Det er lovpligtigt at energimærke boliger i kommunerne. Og ved at få foretaget en blowerdoor test/trykprøvningstest kan man dokumentere, om en bolig opfylder kravene til klimaskærmen.

En mangelfuld klimaskærm kan føre til skader på boligen, især hvis luftens fugtindhold er højt. Hvilket kan resultere i opbygning af fugt i bygningen. Dette kan skabe de ideelle betingelser for skimmelsvamp og råd. Som beskadiger de organiske byggematerialer såsom træstrukturer

Hvis huset ikke har en god klimaskærm, vil varmen gå tabt, især omkring vinduer, døre og samlinger mellem bygningsdele. Dette vil forringe komforten, da kold luft udefra vil trænge ind, og varm luft indefra vil blive suget ud. Det betyder, at du skal bruge mere energi for at opretholde en tilfredsstillende temperatur.

Siden den 1. april 2006 har det været et lovkrav i bygningsreglementet, at alle nye huse skal gennemgå tæthedskontrol.

Det er ikke længere nødvendigt at fremlægge dokumentation for en procentdel af husene, der er blevet testet for tæthed. Der vil stadig være krav om dokumentation af klimaskærmens tæthed for bygninger i lavenergiklassen. Og det skal udføres af en uvildig og kvalificeret tryktester. Personer, der bygger et nyt hus, har ansvaret for at sikre at huset er tæt. Mens typehusfirmaer har ansvaret for at udføre trykprøvningen inden overdragelsen til køberen